“วัดอัปสรสวรรค์” วัดแห่งเดียวในไทยที่มีพระประธานมากถึง “28 องค์”

แน่นอนว่าหลายๆ คนต้องเคยเข้าวัด ไปไหว้พระ ทำบุญ หรือเวียนเทียน และเป็นที่รู้กันว่าแต่ละวัดจะมีพระประธานเพียง 1 องค์ แต่มีเพียงวัดเดียวในไทยที่มีพระประธานมากกว่านั้น

ที่วัดอัปสรสวรรค์ มีพระประธานถึง 28 องค์พระประธานทั้ง 28 องค์นี้ เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆ ตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบันและในอนาคต

Checkin ถิ่นสยาม รายการที่จะนำท่านไป ค้นพบสิ่งใหม่และอยู่กับสิ่งเก่าอย่างลงตัว
ออกอากาศทุกวันทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
จันทร์ศุกร์      เวลา 11.29 .
เสาร์อาทิตย์  เวลา 08.59 .