กรมศิลปากร “ไม่เห็นด้วย” แผนการดำเนินโครงการผลิตปิโตรเลียมใกล้โบราณสถานเมืองศรีเทพ

เขาคลังนอก เมืองโบราณศรีเทพ เมืองศรีเทพ
เขาคลังนอก เมืองโบราณศรีเทพ อุทยาทประวัติศาสตร์ศรีเทพ (ภาพจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร)

กรมศิลปากรไม่เห็นด้วยกับแผนการดำเนินโครงการผลิตปิโตรเลียมใกล้โบราณสถานเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เตรียมทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังเจ้าของโครงการต่อไป

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทอีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด มีแผนที่จะดำเนินโครงการผลิตปิโตรเลียม ฐานผลิต STN-๒ พื้นที่ผลิตศรีเทพเหนือ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด มีแผนที่จะดำเนินการโครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นขั้นตอนในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โบราณสถานเขาคลังนอก

กรมศิลปากรได้มอบหมายให้นักโบราณคดีในสังกัดสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เข้าร่วมประชุม และได้รายงานมายังกรมศิลปากรว่า แผนการดำเนินโครงการผลิตปิโตรเลียม ฐานผลิต STN-๒ ของบริษัทอีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกลุ่มโบราณสถานเขาคลังนอก ซึ่งเป็นกลุ่มโบราณสถานสำคัญนอกเมืองศรีเทพทางทิศเหนือ อยู่ในองค์ประกอบของเมืองโบราณศรีเทพที่กรมศิลปากรอยู่ระหว่างนำเสนอเข้าสู่บัญชีมรดกโลก

โดยองค์สถูปเจดีย์เขาคลังนอกนั้น เป็นโบราณสถานสำคัญในศิลปะทวารวดีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ กรมศิลปากรจึงมีความเห็นว่าหากมีการก่อสร้างแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นที่ดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มโบราณสถานเขาคลังนอก ยังจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาเมืองศรีเทพเข้าสู่บัญชีมรดกโลก

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวอีกว่า จากนี้กรมศิลปากรจะทำหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการไปยังบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ย้ายฐานการผลิตออกไปในพื้นที่ที่ไม่กระทบต่อโบราณสถานเมืองศรีเทพ พร้อมสั่งการให้สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร