พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงใหม่ 8 ห้อง ใน 2 อาคาร

ห้องประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธนบุรี - รัตนโกสินทร์ตอนต้น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้เผยแพร่ข้อมูลแจ้งเปิดและปิดห้องจัดแสดง ตามโครงการบูรณะพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และพัฒนาการจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พ.ศ. 2555 – 2565 ว่า

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จะเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงใหม่ 8 ห้อง ใน 2 อาคาร คือ

ห้องเครื่องใช้ในพระพุทธศาสนา

หมู่พระวิมาน ได้แก่
1. ห้องเครื่องมุก (พระที่นั่งพรหมเมศธาดา – ชั้นล่าง)
2. ห้องเครื่องใช้ในพระพุทธศาสนา (พระที่นั่งพรหมเมศธาดา – ชั้นบน)
3. ห้องเครื่องถ้วยในราชสำนัก (พระที่นั่งวสันตพิมาน – ชั้นล่าง)
4. ห้องพระวิมานที่ประทับ (พระที่นั่งวสันตพิมาน – ชั้นบน)
5. ห้องเครื่องสัปคับ (พระที่นั่งปฤษฎางคภิมุข)
6. ห้องเครื่องไม้จำหลัก (มุขเด็จ)

ห้องเครื่องใช้ในพระพุทธศาสนา

ห้องพระวิมานที่ประทับ

อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ ได้แก่
1. ห้องประวัติศาสตร์ โบราณคดี อยุธยา
2. ห้องประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธนบุรี – รัตนโกสินทร์ตอนต้น

ห้องประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธนบุรี – รัตนโกสินทร์ตอนต้น

และจะปิดอาคารมหาสุรสิงหนาท เพื่อบูรณะอาคารและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการถาวรทั้งอาคาร ตั้งแต่วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 จนกว่าการดำเนินงานแล้วเสร็จ

ติดตามข้อมูลได้ที่เพจ Education.National Museum Bangkok เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2224 14020, 0 2224 1333 (วันพุธ – อาทิตย์)

ห้องประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธนบุรี – รัตนโกสินทร์ตอนต้น