วันนี้ – 28 ธ.ค.2561 กองทัพเรือ เปิด “พระราชวังเดิม” ให้เข้าสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชวังเดิม

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิม ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพเรือ เปิดพระราชวังเดิม ให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และชมโบราณสถานในพระราชวังเดิมกรุงธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 ธันวาคม 2561 ณ พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้าและเข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น

หลายคนคงสงสัย “พระราชวังเดิม” อยู่ตรงไหนของกรุงเทพฯ? คำตอบ คือ อยู่ด้านในกองบัญชาการกองทัพเรือ ติดกับวัดอรุณราชวรารามนั่นเอง พระราชวังเดิมปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือ การเดินทางมายังพระราชวังเดิม สามารถเดินทางได้ 2 วิธีคือ
ทางรถยนต์และรถโดยสารประจำทาง รถประจำทางที่ผ่านคือ สาย 57 หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำรถเข้ามาจอดได้ภายในพระราชวังเดิมกองบัญชาการกองทัพเรือ เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ ถ้าเป็นวันทำการไม่สะดวกมีรถราชการจอดเต็มบริเวณพระราชวังเดิม ต้องไปหาที่จอดรอบนอก บริเวณวัด โมลีโลกยาราม หรือ วัดหงส์รัตนาราม
ทางเรือ เรือโดยสารข้ามฝากจากท่าเตียนมายังท่าวัดอรุณราชวราราม (ท่ายายเผือก) เสียค่าโดยสารท่านละ 4 บาท

การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่รองเท้าแตะ กางเกงขาสั้นจู๋ เสื้อเอวรอย แต่งกายโบ๊ กระโปรงสั้น

โบราณสถานในพระราชวังเดิม ประกอบด้วย ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ท้องพระโรงกรุงธนบุรี, ตำหนักเก๋งคู่ และตำหนักพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยปกติการเยี่ยมชมจะต้องเข้าเที่ยวชมเป็นหมู่คณะ และทำหนังสือขออนุญาตล่วงหน้า 1 -2 สัปดาห์ มีค่าธรรมเนียมบำรุงโบราณสถานภายในพระราชวังเดิม ผู้ใหญ่ท่านละ 100.- บาท เด็กท่านละ 50.- บาท แต่งานนี้มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งเยี่ยมชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 15-28 ธันวาคม 2561 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม https://m.facebook.com/pg/wangdermpalace/about/ หรือโทรศัพท์ 0 2475 4117, 0 2466 9355 และ 0 2472 7291