การแสดงโขน “หนุมานชาญเดช” กรมศิลปากรเพิ่มรอบการแสดง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพจกลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร ได้เผยแพร่ภาพ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมศิลปากร ร่วมชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญเดช ณ โรงละครแห่งชาติ นำเเสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต

เนื่องในโอกาสที่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศขึ้นบัญชี “โขน” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ารับชมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการแสดงรอบสุดท้าย

ทั้งนี้กรมศิลปากรจึงได้เพิ่มรอบการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญเดช อีก 2 รอบ ในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 และวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ สอบถามเเละสำรองที่นั่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 1342 (ในวันเวลาราชการ)

ข้อมูลและภาพจากเพจ : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร