31 กรกฎาคม 2561 ดาวอังคารเข้าใกล้โลก 57.6 ล้าน กม. ตาเปล่าก็เห็นได้!!

ดาวอังคาร (ภาพจาก The planet Mars / REUTERS/NASA/Greg Shirah)

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา NASA หรือ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ได้แถลงว่า ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดาวอังคารจะโคจรเข้าใกล้โลกในระยะ 57.6 ล้านกิโลเมตร ซึ่งถือเป็นระยะที่ใกล้โลกที่สุดในรอบ 15 ปี ในวันดังกล่าวนี้ ประชาชนจะสามารถมองเห็นดาวอังคารส่องสว่างบนท้องฟ้าได้ด้วยตาเปล่า

ภาพวงโคจรดาวอังคาร (บน) และยาน Rover สำรวจดาวอังคารของนาซ่า (ล่าง) (ภาพจากเว็บไซต์ https://mars.nasa.gov/allaboutmars/nightsky/mars-close-approach/archive/)

ในทุกๆ 15 ถึง 17 ปี ดาวอังคารจะโคจรเข้าใกล้โลกประมาณครั้งหรือสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีระยะการเข้าใกล้โลกไม่เท่ากัน สำหรับสถิติที่ดาวอังคารเคยเข้าใกล้โลกมากที่สุดนั้นคือเมื่อ 15 ปีก่อน หรือใน พ.ศ. 2546 โดยทำระยะห่างประมาณ 56 ล้านกิโลเมตร ถือเป็นการโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 60,000 ปี

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปีนี้ดาวอังคารจะอยู่ห่างไกลจากโลกมากกว่าเมื่อครั้งที่ผ่านมา แต่แสงสว่างและความชัดเจนของที่จะเห็นได้ในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ก็ไม่ได้น้อยไปกว่าเมื่อปีก่อนเท่าใดนัก


ข้อมูลจาก
https://mars.nasa.gov/allaboutmars/nightsky/mars-close-approach/archive/
https://www.khaosod.co.th/sci-tech/news_1191350