๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เชิญเที่ยวงาน “๑๑๑ ปี รำลึก…พระราชวังสนามจันทร์” ร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ชมพระราชวัง

ความงดงามของพระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ ภายในพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ยามพลบค่ำ (ภาพจากเพจ: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม)

จังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ ชมพระราชวัง ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก…พระราชวังสนามจันทร์” วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

พระราชวังสนามจันทร์ เดิมเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างในปี ๒๔๕๐ สำหรับประทับแปรพระราชฐานในโอกาสเสด็จฯ มาสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ และเพื่อประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถ นอกจากจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ภายในประกอบไปด้วยพระตำหนัก และพระที่นั่งต่างๆ อาทิ พระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี พระที่นั่งวัชรีรมยา พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ พระตำหนักทับแก้ว และพระตำหนักทับขวัญ

พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ (ภาพจากเพจ: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม)

ในวันที่ ๑ กรกฎาคม จะมีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศย้อนไปราวกับอยู่ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ซึ่งจะมีการจำลองศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาววัง อาหารคาวหวานแบบโบราณในตลาดย้อนยุคให้ได้ลองลิ้มชิมรส นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินเที่ยวชมพระตำหนัก พระที่นั่งต่างๆ ซึ่งได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงภาพถ่ายพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีผู้บรรยายเกี่ยวกับรายละเอียดสถาปัตยกรรม ข้าวของเครื่องใช้ในพระราชวัง การวาดภาพเหมือนโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามจากแสงไฟที่ประดับอยู่เต็มพื้นที่ คลอเคล้าไปด้วยดนตรีร่วมสมัยที่กระจายอยู่ทุกมุมของพระราชวัง ทั้งดนตรีไทย ดนตรีแจ๊ส และดนตรีสากล ที่บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ ตลอดงาน และจะมีพิธีเปิดพระราชวังสนามจันทร์ ในเวลา ๑๘.๐๐ น. ทั้งนี้จังหวัดนครปฐมจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพระราชวังสนามจันทร์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

[ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม]