กรมศิลปากร ทดสอบเครื่องเลเซอร์ตัดต้นไม้ขนาดเล็กบนโบราณสถาน (ชมภาพชุด)

เพจสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา เผยแพร่ภาพและข้อมูลว่า เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิจารณาผลการทดสอบและให้คำปรึกษาในการดำเนินการของทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ กรมศิลปากร ได้ทดสอบวิธีการตัดต้นไม้ขนาดเล็กด้วยเครื่องเลเซอร์บนโบราณสถานที่วัดพระงาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต้นไม้ขนาดเล็กบนโบราณสถานก่อนตัดด้วยเครื่องเลเซอร์
ต้นไม้ขนาดเล็กบนโบราณสถานถูกตัดไปแล้วด้วยเลเซอร์

วัดพระงาม เป็นโบราณสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างในสมัยอยุธยา มีสิ่งสำคัญคือ เจดีย์ทรงกลมบนฐานแปดเหลี่ยม กรมศิลปากรเคยดำเนินการบูรณะและอนุรักษ์องค์เจดีย์แล้ว และดำเนินการดูแลรักษาในส่วนของพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

วัดพระงาม โบราณสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ: สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา]