นิทรรศการ “108 ปี ชาตกาล อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์” ศิลปินผู้รักและศรัทธาต่อศิลปะอย่างบริสุทธิ์ใจ

วันที่ 22 เมษายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของ อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2528 ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็น “ครูใหญ่ในวงการศิลปะ” ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากความรักและความศรัทธาต่อศิลปะอย่างบริสุทธิ์ใจของอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ นับเป็นเครื่องแสดงและพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าอันประเมินค่ามิได้ในความเป็นมนุษย์และศิลปิน

เอกสารหนังสือพิมพ์ฉบับเก่า สมัยปี พ.ศ.2526 นำเสนอข่าวอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ได้รับการยกย่องเป็น “ครูใหญ่ในวงการศิลปะ” ได้รับมอบรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ เอกสารส่วนหนึ่งของเอกสารที่จะนำมาจัดแสดงใน นิทรรศการ 108 ปี ชาตกาล อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์

ประวัติชีวิตและผลงานของอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ สามารถหาอ่านได้ในบทความในหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร (นิตยสารศิลปวัฒนธรรมก็เคยเขียนถึงอาจารย์เฟื้อในหลายวาระ) รวมถึงในหนังสือเล่ม แต่ที่จะชวนแฟนๆ ศิลปวัฒนธรรม ต้องจัดเวลาไปร่วมชมร่วมฟังเสวนากันให้ได้ในวันเปิดนิทรรศการ คือ “นิทรรศการ 108 ปี ชาตกาล อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ที่ 333 Gallery ชั้น 3 ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561 นี้

ภาพลายเส้นต้นฉบับงานคัดลอกจิตกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ของวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่

ภายในนิทรรศการจะได้ชมเอกสารต้นฉบับ โดยที่เอกสารสำคัญหลายชิ้นไม่เคยนำมาจัดแสดง เช่น ภาพลายเส้นต้นฉบับงานคัดลอกจิตกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ของวัดพระสิงห์, วัดบวกครกหลวง จังหวัดเชียงใหม่ และวัดใหญ่สุวรรณราม จังหวัดเพชรบุรี พร้อมภาพคัดลอกลายเส้นจิตกรรมฝาผนังขนาดเล็กที่อยุธยา คือที่ตำหนักพระพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทไธสวรรย์ ซึ่งบัดนี้จิตกรรมฝาผนังเหล่านี้ได้จางหายไปจนแทบจะมองภาพดั่งเดิมไม่เห็น และพิเศษในนิทรรศการครั้งนี้คือ เอกสารสมุดเรียน สมุดสเก็ต ของอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ เมื่อครั้งศึกษาอยู่ที่ “ศานตินิเกตัน” ประเทศอินเดีย ในช่วงปี ค.ศ. 1941

ในวันเปิดนิทรรศการ 22 เมษายน 2561 ร่วมฟังเสวนาเรื่องอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ช่วงเวลาที่ศึกษาศิลปะอยู่ที่ศานตินิเกตัน ประเทศอินเดีย เมื่อปี ค.ศ. 1941 โดย อาจารย์ Sushobhan (ผู้นำเอกสาร และภาพวาดลายเส้นฝีมืออาจารย์เฟื้อจากอินเดียมาร่วมจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้) กำหนดการเสวนาเริ่ม เวลา 17.00 น. และพิธีเปิดนิทรรศการเวลา 18.00 น.

“นิทรรศการ 108 ปี ชาตกาล อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์” ณ 333 Gallery ชั้น 3 ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก จะเปิดให้ชมฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2561