เมืองคอนเริ่มบูรณะ “กลีบบัวทองคำองค์พระบรมธาตุเจดีย์”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ตรวจติดตามและประชุมปรึกษาหารือการบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช เข้าร่วม

การบูรณะในส่วนของ “องค์พระบรมธาตุเจดีย์” ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ส่วนของการบูรณะ “กลีบบัวทองคำและหลังคาคลุมกลีบบัว” มีพิธีบวงสรวงก่อนเริ่มดำเนินการซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมานี้เอง

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน และดำเนินการบูรณะโดย สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรส่วนปลียอดและปลายยอดซึ่งเป็นพุ่มข้าวบิณฑ์ จะทำการบูรณะเพียงบางส่วนเท่าที่จำเป็น เนื่องจากยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงดี

[ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ : โบราณคดีเขาศรีวิชัย – สำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราช ]