บรรยายพิเศษ “จากอินเดียสู่ไทย : ศาสนา-ศรัทธา-จารึก” วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์นี้

กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 2/2561 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “จากอินเดียสู่ไทย : ศาสนา-ศรัทธา-จารึก” วิทยากรโดย ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

สำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โทร. 0 2224 1402, 0 2224 1333 (วันพุธ-อาทิตย์ 09.00 น. – 16.00 น.) อีเมล : [email protected]

[ข้อมูลจากเพจ: National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร]