ร่วมแต่งกายชุดย้อนยุค เที่ยวงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ชมการแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สัมผัสความอบอุ่นแนบแน่นของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติ

เลือกซื้อสินค้าหลากหลาย สอยต้นกัลปพฤกษ์ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย รายได้การจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ทรงนำไปใช้ในการพระราชกุศล บำบัดทุกข์บำรุงสุข ภายใต้โครงการตามพระราชดำริ “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมแต่งกายชุดย้อนยุค

แล้วพบกันในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า …. โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู

[ขอบคุณข้อมูลจากเพจ: Information Division of OHM]