อธิบดีกรมศิลปากร ตรวจความเรียบร้อยการรื้อถอนพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ที่ผ่านมา นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนางสาวศุภร รัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจความเรียบร้อยการรื้อถอนพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริเวณคลอง ๕ จังหวัดปทุมธานี และสำนักช่างสิบหมู่ จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสตวัน ฮ่มซ้าย ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักสถาปัตยกรรม รายงานความคืบหน้า ณ บริเวณท้องสนามหลวง

[ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ: กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร]