นักโบราณคดีเริ่มขุดค้นหาสุสานพระศพ “อังเคสเซนนามุน” พระมเหสีในองค์ฟาโรห์ ตุตันคามุน

ภาพถ่ายโลงทองคำของตุตันคามุน พระสวามีของ “อังเคสเซนนามุน” ภายในสุสานที่ลักซอร์ ถ่ายเมื่อเดือนกันยายน 2015, AFP / Khaled DESOUKI

เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่าน ซาฮี ฮาวาสส์ นักโบราณคดีชาวอียิปต์ ประกาศการขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อค้นหาสุสานพระศพ “อังเคสเซนนามุน” พระมเหสีในองค์ฟาโรห์ ตุตันคามุน ฟาโรห์ของอียิปต์โบราณ (ครองราชย์ระหว่าง 1336-1327 ปีก่อนคริสต์ศักราช)

การขุดค้นได้เริ่มขึ้นบริเวณ “หุบเขาตะวันตก” (เวสต์แวลลีย์) หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “แวลลีย์ ออฟ เดอะ มังคีย์ส” ใกล้จุดที่อยู่ของสุสานของ ฟาโรห์ อัยย์ (ครองราชย์ระหว่าง 1327-1323 ปีก่อนคริสต์ศักราช) พระโอรสของฟาโรห์ ตุตันคามุน

แม้พื้นที่นี้นับเป็นพื้นที่ที่ขุดพบสุสานกษัตริย์ได้น้อยที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้มีการขุดพบสุสานพบเพียง 2-3 สุสานเท่านั้น ซึ่งการขุดค้นที่ผ่านมาพบสุสานกษัตริย์ส่วนใหญ่ที่ “หุบแห่งกษัตริย์” (แวลลีย์ ออฟ เดอะ คิงส์)”

แม้จะไม่แน่ใจนักว่าการขุดค้นครั้งนี้จะเป็นสุสานของใคร แต่ ซาฮี ฮาวาสส์ มีความมั่นใจว่าจะพบสุสานในพื้นที่ขุดค้นใหม่นี้  ทั้งนี้ยังคาดเดาได้ว่าอาจจะเป็นสุสานของอังเคสเซนนามุน ซึ่งเดิมเป็นพระมเหสีของตุตันคามุน แต่กลับเสกสมรสกับอัยย์ไม่นานหลังจากที่ตุตันคามุนสิ้นพระชนม์

ภายหลังการแต่งงานไม่มีปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีเอ่ยถึงอังเคสเซนนามุนเลย ทำให้ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ และข้อมูลการฝังศพของพระนาง