“มหรสพและการละเล่นของหลวง” นิทรรศการถาวรในหมู่พระวิมานวังหน้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร จำนวน ๔ ห้อง ในหมู่พระวิมานวังหน้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ประกอบด้วย

พระที่นั่งอุตราภิมุข จัดแสดงเรื่องอิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์

พระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข จัดแสดงเรื่องโลหศิลป์ : ประณีตศิลป์ในงานโลหกรรม

พระที่นั่งบูรพาภิมุข จัดแสดงเรื่องศัสตราวุธ : ศาสตร์และศิลป์ในการสงคราม

พระที่นั่งทักษิณาภิมุข จัดแสดงเรื่องนาฏดุริยางค์ : มหรสพและการละเล่นของหลวง

สำหรับการจัดแสดงที่น่าสนใจในพระที่นั่งทักษิณาภิมุข คือ รื่องนาฏดุริยางค์ : มหรสพและการละเล่นของหลวง เนื้อหากล่าวถึงนาฏศิลป์ชั้นสูงในราชสำนักไทย ซึ่งนอกจากจะมีแบบแผนการแสดงที่เคร่งครัดตามจารีตประเพณีแล้ว ยังประกอบด้วยความวิจิตรในงานเชิงช่าง ไม่ว่าจะเป็นศิราภรณ์ ถนิมพิมพาภรณ์ พัสตราภรณ์ และเครื่องดนตรี ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาที่บรรพชนได้สั่งสมและสืบทอดจวบจนปัจจุบัน อีกทั้งยังกล่าวถึงการแสดงนาฏศิลป์ของราชสำนักไทยที่เรียกว่า มหรสพหลวง หรือ การละเล่นของหลวง จำแนกออกตามลักษณะการแสดง เช่น โขน หุ่น หนังใหญ่ ระเบง โมงครุ่ม และกุลาตีไม้ เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการถาวร เรื่องนาฏดุริยางค์ : มหรสพและการละเล่นของหลวง ได้ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันจันทร์ อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

[ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ: กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร]