การรื้อถอน การย้ายพระเมรุมาศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ที่ผ่านมา ณ บริเวณท้องสนามหลวง นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนายสตวัน ฮ่มซ้าย ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักสถาปัตยกรรม ตรวจความเรียบร้อยการรื้อถอน การย้ายพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริเวณคลอง ๕ จังหวัดปทุมธานี และสำนักช่างสิบหมู่ จังหวัดนครปฐม

[ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ: กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร]