ประมวลภาพ พิธีบวงสรวงการรื้อถอนพระเมรุมาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีบวงสรวงการรื้อถอน / ย้ายพระเมรุมาศ อาคารประกอบ และอัญเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการกรมศิลปากร เข้าร่วมพิธี

[ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ: กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร]