เปิดให้ชมแล้ว ห้องจัดแสดงปรับปรุงใหม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม เป็นต้นไป พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จะเปิดห้องจัดแสดงซึ่งปรับปรุงใหม่ จำนวน ๔ ห้อง ในหมู่พระวิมาน ให้เข้าชม ได้แก่

๑. อิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์

๒. โลหศิลป์ : ประณีตศิลป์ในงานโลหกรรม

๓. นาฏดุริยางค์ : มหรสพและการละเล่นของหลวง

๔. ศัสตราวุธ : ศาสตร์และศิลป์ในการสงคราม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓

[ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ: National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร]