ประมวลภาพ ‘สมเด็จพระเทพฯ’ เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น”

วันอังคารที่ ๒ มกราคม ที่ผ่านมา เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น” ซึ่งเป็นนิทรรศการพิเศษจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการครบรอบ ๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

ซึ่งนิทรรศการครั้งนี้ได้นำโบราณวัตถุชิ้นจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ๑๐๖ รายการ (๑๓๐ ชิ้น) นำมาจัดแสดง ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

[ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ: กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร]