ประมวลภาพประทับใจ ‘สมเด็จพระเทพฯ’ เสด็จฯ วันปิดนิทรรศการพระเมรุมาศ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๑๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดพิเศษ “เย็นศิระ พระอวตาร” และ “รำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ณ ลานหน้าพระที่นั่งทรงธรรม ภายในบริเวณพระเมรุมาศ ซึ่งสำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยภายหลังการแสดงเสร็จสิ้นลง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงวางพวงมาลัยกราบสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ชานบันไดพระเมรุมาศชั้นที่ ๒ ฝั่งทิศตะวันตก นับเป็นการปิดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างเป็นทางการ

จากนั้นทรงมีพระปฏิสันถารและฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้ปฏิบัติงาน ก่อนเสด็จฯ กลับ

[ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ: Performing Arts ,Fine Arts Department Thailand]