“ทศพุทธปฏิมาธิราช” พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน ขอเชิญกราบสักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า

เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมศิลปากร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดกิจกรรมพิเศษสักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน “ทศพุทธปฏิมาธิราช” โดยการเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระพุทธรูปสำคัญ ณ พระที่นั่งที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ประกอบด้วย พระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ประดิษฐานอยู่ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เป็นประธาน

และคัดสรรพระพุทธปฏิมาทรงเครื่องอย่างพระราชาที่สร้างขึ้นตามคติในพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่อดีตอีก ๙ องค์ นำมาประดิษฐานเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ “ธรรมราชาธิราช” พระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมยิ่งกว่าพระราชาทั้งปวงประดุจพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง มาประดิษฐานให้ประชาชนได้กราบสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ตั้งแต่วันนี้ – วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

[ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ: National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร