“วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น” นิทรรศการพิเศษ ๑๓๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคมที่ผ่านมา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น” (The History of Japanese Art : Life and Faith) ในโอกาส ๑๓๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี นายฮิเดโอะ ฟุคุชิมะ (Mr. Hideo Fukushima) อุปทูต รักษาราชการ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายเรียวเฮ มิยาตะ (Mr. Ryohei Miyata) ประธานสำนักกิจการวัฒนธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากร นายมาซามิ เซนิยะ (Mr. Masami Zeniya) ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว นายฮิโรยูกิ ชิมาทานิ (Mr. Hiroyuki Shimatani) ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู นางฮิโรโกะ ซึกะ (Ms. Hiroko Tsuka) รองประธานเจแปนฟาวน์เดชั่น และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ

สามรถเข้าชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น” ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

[ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ: กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร]