วันนี้ – 28 ธันวาคม 2560 กองทัพเรือ เปิด “พระราชวังเดิม” ให้เข้าสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในโอกาสครบ 250 ปี วันคล้ายวันปราบดาภิเษกฯ

พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชวังเดิม

กองทัพเรือ ร่วมกับ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม เปิดพระราชวังเดิม ให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และชมโบราณสถานในพระราชวังเดิมกรุงธนบุรี ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เนื่องในโอกาสครบ 250 ปี วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 

โบราณสถานในพระราชวังเดิม ประกอบด้วย ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ท้องพระโรงกรุงธนบุรี, ตำหนักเก๋งคู่ และตำหนักพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว งานนี้มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งเยี่ยมชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 พร้อมทั้งมีการจำหน่ายวัตถุมงคล อาทิ หนังสือพระราชประวัติ /เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน เสื้อ ฯลฯ

 

ทั้งนี้ โครงการอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม ดำเนินการโดย มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม มี พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช เป็น ประธานมูลนิธิ และแพทย์หญิง คุณหญิง นงนุช ศิริเดช เป็นรองประธานมูลนิธิ ได้ริเริ่มโครงการขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ในสมัยที่ พล.ร.อ. ประเจตน์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ด้วยจุดมุ่งหมายให้เป็นที่สำหรับประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาติและรักษาสิ่งที่เป็นอนุสรณ์อันเป็นมรดกวัฒนธรมของชาติไว้ โดยก่อนเริ่มการบูรณะได้มีการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและโบราณคดี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงและคงสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด