“อาคารเพื่อจัดแสดงศิลปกรรมจากงานพระเมรุมาศ” กับความเห็นเล็กๆ ของ ศ. ดร.สันติ เล็กสุขุม ถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม

พระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9

“ด้วยความหวังว่าความเห็นเล็ก ๆ นี้ จะไปสู่การรับทราบของท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม

เช้านี้ (15 ธันวาคม 2560) ข่าวจากวิทยุ แจ้งว่ากระทรวงวัฒนธรรม สรุปผลการประชุมเพื่อสร้างอาคารทรงไทยสองชั้น เพื่อแสดงศิลปกรรมจากงานพระเมรุมาศ (จะสร้างที่คลองห้า หรือคลองหก ผมฟังไม่ทัน)

อาคารที่ว่า มีทางคิดอีกอย่าง คือเชิญสถาปนิกไทย และต่างประเทศมาประกวดแบบกัน หากได้แบบที่ชนะเลิศเป็นอาคารร่วมสมัย หรือล้ำสมัย น่าจะดี

ศิลปะแบบแผนประเพณีไทย ล้ำค่า จะโดดเด่นยิ่งขึ้นหากตั้งแสดงภายในอาคารที่ออกแบบสะท้อนภูมิปัญญา ความคิดร่วมสมัย เทคโนโลยีร่วมสมัย–ล้ำสมัย เช่นเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะสอดคล้องกับทิศทางสำคัญของรัฐบาล

ศิลปะแบบแผนประเพณีไทยที่อยู่ท่ามกลางยุคสมัยปัจจุบันและอนาคตด้วย คือสถานที่ที่ชาวไทย และชาวต่างประเทศทั่วโลกจะร่วมรับรู้ ตื่นเต้น สนใจมาเยี่ยมชมกันยิ่งขึ้น

จะได้ความสอดคล้องกับพระราชอัชฌาสัยในแบบแผนประเพณีไทยอย่างทันสมัยของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ซึ่งทั้งโลกรับรู้และชื่นชม”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ราชบัณฑิต