“8หมื่นกว่าๆ” ภาพฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับ “ยูเนสโก” รับรองเป็น “มรดกความทรงจำแห่งโลกประจำปี 2560”

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจก 35,427 รายการและภาพต้นฉบับ 50,000 ภาพ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกประจำปี 2560 อย่างเป็นทางการในเว็บไซด์ unesco.org

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับดังกล่าวได้ส่งมอบและเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปกรมายาวนาน

ภาพฟิล์มกระจก 35,427 รายการและภาพต้นฉบับ 50,000 ภาพ เป็นเหตุการณ์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 รวบรวมจากฟิล์มกระจกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ทรงถ่ายไว้สะท้อนถึงหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางสังคม วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของเมือง โดยหอจดหมายเหตุฯ ได้เก็บรักษา เอกสารดังกล่าวมาตั้งแต่ พ.ศ. 2520


ที่มาข้อมูลและภาพ : ‘ยูเนสโก’ ขึ้นทะเบียน ‘ฟิล์มกระจก 35,427 รายการ-ภาพต้นฉบับ 5 หมื่นภาพ’ มรดกความทรงจำแห่งโลก ปี’60. มติชนออนไลน์