คณะพระสงฆ์ญี่ปุ่น ร่วมฉลอง ๑๓๐ ปี สัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น เพื่อร่วมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมถวายการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นและที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย รวมจำนวน ๘๐ รูป/คน เข้าชมพระเมรุมาศ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการร่วมฉลอง ๑๓๐ ปี สัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น เพื่อร่วมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับองค์กรชาวพุทธนิกายซินงอนปูซาน และมหาวิทยาลัยไทโซ แห่งประเทศญี่ปุ่น

มีการจัดสวดพระพุทธมนต์ สร้างพระพุทธรูป การสัมมนาวิชาการเถรวาท – มหายานนานาชาติ การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และการแสดงวัฒนธรรมโชเมียว ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ พื้นที่พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง, ภายในพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภายในพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

[ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ]