ตะลึง!!! พบสุสานโบราณในจีนฝังม้านับร้อยตัว อายุกว่า ๒,๔๐๐ ปี

เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. เว็บไซต์ซินหัวรายงานผลงานการขุดค้นสุสานโบราณอายุถึง ๒,๔๐๐ ปีของนักโบราณคดีจีน ใกล้กับเมืองซินเจิ้ง มณฑลเหอหนาน ภาคกลางของประเทศ เต็มไปด้วยม้าเกินร้อยตัวและซากรถม้าโบราณ ๔ คัน คาดว่าเป็นของขุนนางและฮูหยินสมัยรัฐเจิ้ง เมืองขึ้นในยุคราชวงศ์โจว ตรงกับช่วง ๑๐๔๖ – ๒๒๑ ปีก่อนคริสตกาล

ซากรถม้า ๔ คันที่ขุดค้นในสุสานนี้ คาดว่า ๓ คันน่าจะเป็นของครอบครัวชนชั้นขุนนาง เพราะรถม้าที่มีขนาดยาว ๒.๕๖ เมตร และกว้าง ๑.๖๖ เมตร ภายในติดตั้งอุปกรณ์กันแดดกันฝน พร้อมกับตกแต่งด้วยสำริดและกระดูกที่ประดิษฐ์ขึ้น

การขุดค้นทางโบราณคดีครั้งนี้กินพื้นที่ถึง ๒๐ เฮกตาร์ หรือประมาณ ๑๒๐ ไร่ พร้อมกับพบหลุมฝังขนาดใหญ่ถึง ๑๘ แห่งพร้อมกับซากโครงกระดูกม้าและรถม้ามากกว่า ๓,๐๐๐ หลุม ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ นักโบราณคดีขุดพบซากรถม้าและโครงกระดูกม้าแล้วถึง ๙๐ โครง

นายหม่า จวนฉาย เจ้าหน้าที่หัวหน้าทีมการขุดค้นจากสถาบันมรดกทางวัฒนธรรมมณฑลและโบราณคดีระบุว่าตัวเลขของม้าที่ถูกฝังอยู่ในหลุมอาจจะมีเกินกว่า ๑๐๐ ตัว นอกจากนี้ยังเสริมว่าป้ายหลุมศพหลักถูกขโมยไปและยังไม่มีการค้นพบการบันทึกใดๆ ทั้งสิ้น จึงเป็นงานยากที่จะระบุว่าหลุมศพนี้เป็นของใคร แต่หากดูจากขนาดของหลุมศพและวัตถุโบราณที่พบอาจเป็นของเจ้านครรัฐและภรรยา

ทั้งนี้ เครื่องสำริดในหลุมศพจะเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ถึงเทคโนโลยี การผลิตและฐานะทางสังคม รวมไปถึงพิธีศพในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย พร้อมกันนี้นายหม่าเชื่อว่ารถม้าที่พบเป็นรถม้าที่ขุนนางชั้นผู้ใหญ่และภริยาใช้เป็นประจำทุกวัน

Dailymail

ทั้งนี้ นายหลี่ หงฉาง ผู้อำนวยการเขตท่องเที่ยวหลุมฝังม้าและรถม้าโบราณของรัฐเจิ้ง เชื่อว่าในอดีตคนในรัฐเจิ้งจะฆ่าม้าก่อนแล้วเอาลงไปฝังใกล้กับเจ้าของหลุมศพ และเอารถม้าที่แยกชิ้นส่วนออกมาแล้วฝังทับไว้ข้างบนอีกที