“นายทิวา” รับรางวัล “แสงสรรค์วรรณศิลป์” ครั้งที่ 1 จาก “สถาบันไทยปัญญ์สุข”

เอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร หรือ นายทิวา

ชมัยภร แสงกระจ่างศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประกาศผลและมอบรางวัลแสงสรรค์วรรณศิลป์ครั้งที่ 1 ให้เอกรัตน์ จิตรมั่นเพียรหรือนายทิวาในงานรักในมุทิตาจิต.ชมัยภร บางคมบาง ณ สถาบันไทยปัญญ์สุข

สถาบันไทยปัญญ์สุขจัดกิจกรรมรักในมุทิตาจิต.ชมัยภร บางคมบาง เนื่องในวาระครบรอบ 73 ปี นางชมัยภร บางคมบาง หรือ ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลแสงสรรค์วรรณศิลป์ประเภทบุคคล ครั้งที่ 1 ให้แก่  นายเอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร  นามปากกานายทิวาโดยมีดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐผู้ก่อตั้งสถาบันไทยปัญญ์สุขนรีภพ จิระโพธิรัตน์นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเจน สงสมพันธุ์อดีตนายกและที่ปรึกษาสมาคมนักเขียนฯพินิจ นิลรัตน์วิทยากรและกรรมการประกวดกวีนิพนธ์ขจรฤทธิ์ รักษาผู้ก่อตั้งนิตยสารไรเตอร์พร้อมด้วย กวี นักเขียน สื่อมวลชน และผู้สนใจร่วมงานอย่างอบอุ่น ณ สถาบันไทยปัญญ์สุข เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

นางชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557

นางชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 กล่าวว่า ในฐานะวิทยากรสอนการเขียนให้สถาบันไทยปัญญ์สุข ซึ่งก่อตั้งโดย ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ เป็นประจำ และได้รับเกียรติจากสถาบันไทยปัญญ์สุขให้เป็นผู้คัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลแสงสรรค์วรรณศิลป์ ประจำปี โดยมีหลักการกว้างๆ ว่า เป็นผู้สร้างสรรค์งานกวีนิพนธ์ประเภทฉันทลักษณ์อย่างจริงจังและจริงใจ สร้างสรรค์งานกวีนิพนธ์สม่ำเสมอเป็นที่ประจักษ์ และมีจิตใจรักความเป็นธรรมและพร้อมอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ขอประกาศให้ นายเอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร นามปากกานายทิวาเป็นผู้ได้รับ รางวัลแสงสรรค์วรรณศิลป์ ประจำปี 2566 ด้วยเหตุผลว่า นายเอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร หรือนายทิวาสร้างสรรค์งานกวีนิพนธ์ประเภทฉันลักษณ์อย่างจริงจังและจริงใจ ชื่นชอบการเขียนทุกรูปแบบ สนุกกับการฝึกหัดด้านงานเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองมาตั้งแต่เรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานประกวดในเวทีต่างๆ รวมถึงมีผลงานตีพิมพ์ผ่านนิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆมาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาโดยใช้ทั้งชื่อจริงและนามปากกา อาทิ แทน อาทร, ทิวา แทนอาทร, กระดาษขาว, ซ้าย ทุรเสพ, นายเมือง, เอกรัฐ เอกราษฎร์, ขุน(ไม่)ขึ้น, คุณนายกิมฮวย, วรรณกร คีตเวศน์ ฯลฯ

งานประกาศผล และ มอบรางวัล แสงสรรค์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 1

นางชมัยภร  กล่าวต่อว่านายทิวามีผลงานรวมเล่มมาแล้ว 18 เล่ม ในจำนวนนี้เป็นกวีนิพนธ์ 15 เล่ม และในจำนวน 15 เล่มนี้เป็นงานฉันทลักษณ์ 14 เล่ม หลายเล่มได้รางวัล อาทิ รวมบทกวีในความไหวนิ่งงัน” 2553 เข้ารอบ 6 เล่มสุดท้ายรางวัลซีไรต์ประจำปี 2553, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกวีนิพนธ์เซเว่นบุ๊คอวอร์ดครั้งที่ 7 ประจำปี 2553 (ไม่มีรางวัลชนะเลิศ), รางวัลชมเชย หนังสือดีเด่นประเภทกวีนิพนธ์งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2554 และรวมบทกวีโคลงบ้านโคลงเมือง” 2556 รางวัลหนังสือดีเด่น ประเภทกวีนิพนธ์งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2557

ความโดดเด่นของนายทิวาคือ ความคิดดี สะท้อนในเนื้อหาที่เรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่คนที่เสียเปรียบในสังคม และสะท้อนภาวะความเป็นมนุษย์เพื่อให้มนุษย์เข้าใจมนุษย์ด้วยกัน โดยนายทิวาได้สร้างสรรค์ผลงานผ่านฉันทลักษณ์ที่คงความเป็นฉันลักษณ์นั้นๆ ไว้อย่างถูกต้องและงดงาม ในขณะเดียวกันโดยส่วนตัว นายเอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร ยังมีจิตสาธารณะช่วยงานส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นกรรมการตัดสินงานกวีนิพนธ์ให้องค์กรต่างๆ ที่จัดประกวด รวมทั้งจัดรายการวิทยุ เพื่อให้คนคิดใหม่ๆ และมีความปรารถนาดีต่อกัน ด้วยคุณสมบัติต่างๆ ที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของรางวัล จึงขอประกาศให้ นายเอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร เป็นผู้สมควรได้รับ รางวัลแสงสรรค์วรรณศิลป์ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นปีแรกของการมอบรางวัล

งานประกาศผล และ มอบรางวัล แสงสรรค์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 1

ด้าน ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ผู้ก่อตั้งสถาบันไทยปัญญ์สุข เปิดเผยว่า รางวัลแสงสรรค์วรรณศิลป์ มาจากความตั้งใจของ อ.ชมัยภร บางคมบาง ร่วมกับสถาบันไทยปัญญ์สุข ตามหลักเกณฑ์รางวัลที่ได้ประกาศให้ทราบแล้ว ส่วนชื่อรางวัลนั้นแสงมาจากแสงกระจ่างขณะที่สรรค์มาจากเป็นผู้สร้างสรรค์ และวรรณศิลป์คือผลงานด้านวรรณศิลป์ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ โดยมีความตั้งใจจะมอบรางวัลนี้เป็นประจำทุกปี ซึ่งผู้ได้รับรางวัลได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

เอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร หรือ นายทิวา รับรางวัล แสงสรรค์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 1