“จักรพงษ์นิทรรศน์” และ “ร้อยปีสยามกับสงครามโลกครั้งที่ ๑” นิทรรศการน่าชมที่พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

ราชสกุลจักรพงษ์, สำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์ และพิพิธภัณฑ์ตำรวจ ร่วมจัดนิทรรศการ “จักรพงษ์นิทรรศน์” นิทรรศการแสดงพระประวัติและผลงานของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ จัดแสดงผ่านพระราชหัตเลขา ลายพระหัตถ์ เอกสารและสิ่งของหายากต่างๆ

 

หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ และไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์ บรรณาธิการหนังสือ “ถึงลูกชายเล็ก” เล่าเรื่องราวข้างหลังภาพภายในนิทรรศการ

และนิทรรศการ “ร้อยปีสยามกับสงครามโลกครั้งที่ ๑” จัดแสดงภาพเหตุการณ์และเอกสารสำคัญครั้งประวัติศาสตร์เมื่อสยามได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่ได้ส่งกองกำลังทหารอาสาไปร่วมสู้รบ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครบรอบหนึ่งร้อยปีที่สยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระทัยประกาศสงครามกับเยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี ๑ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐

สองนิทรรศการนี้เข้าชมฟรี จัดแสดง ณ ตำหนักจิตรลดา พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มาที่เดียวได้ชมสองนิทรรศการ โดยจัดแสดงถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐๑๖.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. หยุดทุกจันทร์และอังคาร

 

และในวันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จะมีจัดบรรยายน่าสนใจเข้าร่วมฟังในหัวข้อ “พระประวัติและผลงานของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ” และ “เกร็ดความสัมพันธ์ไทยรัสเซียในสมัยรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ ดูได้ตามรายการข้างล่างนี้ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๒๒๕๐๑๓๙ และ ๐๒-๒๒๒๑๒๙๐