พบสุสานแห่งใหม่ ผู้เชี่ยวชาญคาด อาจเป็นที่ฝังพระศพชายา “ตุตันคามุน”

(ซ้าย) ภาพประกอบเนื้อหา - ฝาโลงศพฟาโรห์ตุตันคามุน ถ่ายเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2015 (AFP PHOTO / KHALED DESOUKI), (ฉากหลัง) หุบเขาแห่งกษัตริย์ตั้งอยู่ในเขตเวสต์แบงก์ (West Bank) ของเมืองลักซอร์ ประเทศอียิปต์ ถ่ายเมื่อ 30 กันยายน 2015 (AFP PHOTO / KHALED DESOUKI)

จากรายงานของ Live Science นักโบราณคดีเตรียมขุดสำรวจสุสานแห่งใหม่ที่เพิ่งค้นพบ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากสุสานฟาโรห์ไอย์ (Ay) ภายในหุบเขาแห่งกษัตริย์ โดยซาฮี ฮาวาส ผู้เชี่ยวชาญคนดังด้านโบราณคดี และอียิปต์วิทยาได้ตั้งข้อสมมติฐานว่า สุสานแห่งนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นที่ฝังศพของพระชายาแห่งฟาโรห์ตุตันคามุน

“เรามั่นใจว่ามีสุสานซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว เพราะผมได้พบกับจุดฝังวัตถุเพื่อวางรากฐานอยู่สี่ห้าจุด” ฮาวาสกล่าว และได้อธิบายว่า จุดฝังวัตถุเพื่อวางรากฐาน (foundation deposit) เป็นที่เก็บซ่อนสิ่งของหรือหลุมที่จะเอาไว้ใส่วัตถุที่เป็นดั่งเครื่องสังเวย เช่น เครื่องปั้นดินเผา อาหาร หรือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มก่อสร้างสุสาน [เป็นพิธีกรรมที่คล้ายกับการฝังลูกนิมิต]

“ชาวอียิปต์โบราณมักจะทำจุดฝังวัตถุเพื่อวางรากฐานอยู่ราวสี่ถึงห้าจุดเวลาที่พวกเขาจะสร้างสุสาน” ฮาวาสกล่าว ก่อนเสริมว่า “เรดาร์ได้ตรวจพร้อมโครงสร้างย่อยซึ่งน่าจะเป็นทางเข้าสุสานด้วย”

ส่วนเจ้าของสุสานจะเป็นใครนั้น ฮาวาสกล่าวว่า น่าจะเป็นของอังค์เฮเสนามุน (Ankhesenamun) ซึ่งเคยเป็นชายาของฟาโรห์ตุตันคามุน ก่อนที่จะไปอภิกเษกสมรสใหม่กับฟาโรห์ไอย์ (Ay) เมื่อฟาโรห์ตุตันคามุนสิ้นพระชนม์ และด้วยความที่สุสานที่ถูกค้นพบใหม่นี้อยู่ใกล้กับสุสานของฟาโรห์ไอย์ จึงมีความเป็นไปได้ที่สุสานแห่งนี้จะเป็นสุสานของชายาของพระองค์นั่นเอง