ภาพ ๓ มิติ พระเมรุมาศและอาคารประกอบ : งดงาม อลังการ สมพระเกียรติ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ที่ผ่านมา เพจ กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร ได้เผยแพร่ ภาพ ๓ มิติ พระเมรุมาศและอาคารประกอบ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง ซึ่งจัดทำโดย สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร จากภาพจะเห็นถึงความงดงาม อลังการ สมพระเกียรติ

[ขอขอบคุณภาพจากเพจ: กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร ]