ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ทำบุญประจำปี 2566 ที่วัดอรุณฯ

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน จัดพิธีทำบุญประจำปี 2566 ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ถวายสังฆทาน และทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งวัดอรุณฯ เป็นสถานที่ที่มีความผูกพันกับไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ มาอย่างยาวนาน ไม่ใช่เพียงเพราะพระปรางค์วัดอรุณฯ เป็นตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ นับตั้งแต่ก่อตั้งมากว่า 76 ปี แต่ที่มาของพระปรางค์วัดอรุณฯ ยังมีความหมายอันลึกซึ้งที่หากทุกคนมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน 

แม้จะต้องเจอกับอุปสรรคหรือความท้าทายต่างๆ ก็จะสามารถนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จร่วมกันได้ เช่นเดียวกับการสร้างพระปรางค์วัดอรุณฯ ที่แม้เจออุปสรรคมากมายทำให้ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการหลายรัชสมัย แต่สุดท้ายก็สามารถก่อสร้างได้สำเร็จและมีความงดงามจนถึงทุกวันนี้

สำหรับการทำบุญในปีนี้ ยังถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ในการเริ่มปีศักราชใหม่ไปด้วยกัน โดยทุกคนได้เริ่มต้นจากการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดต่างๆ ภายในวัด ร่วมถวายสังฆทาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และรับการพรมน้ำมนต์จากพระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ต่อมาทางคณะก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 29 รูป

ปิดท้ายด้วยการรับฟังการบรรยายถึงที่มาและศิลปกรรมของวัดอรุณฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ หนึ่งในผู้เขียนหนังสือชุดอัศจรรย์วัดอรุณฯ เล่มที่ 1 “พัฒนาการพระปรางค์ในสยามประเทศ” เป็นผู้บรรยายถึงแนวคิด แบบแผน และรูปแบบลักษณะทางศิลปสถาปัตยกรรมที่ทำให้วัดอรุณฯ เป็นโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศว่ามีความโดดเด่นและสง่างาม จนกลายเป็นหนึ่งใน “สัญลักษณ์” สำคัญที่สื่อถึงประเทศไทย