นักวิจัยชี้ มนุษย์กลุ่มที่มีส่วนสูงมากที่สุดสืบเชื้อสายมาจาก “นักล่าแมมมอธ”

การล่าสัตว์ของมนุษย์ยุคหินรวมถึงแมมมอธ (ภาพจาก The world: historical and actual)

ประชากรในทวีปยุโรปมักมีส่วนสูงที่มากกว่าประชากรกลุ่มอื่นโดยเฉพาะ ประชากรจากแถบบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, เนเธอร์แลนด์, โครเอเชีย และมอนเตเนโก ซึ่งงานวิจัยล่าสุดชี้ว่า มันอาจเป็นผลมาจากพันธุกรรมที่พวกเขาได้รับสืบทอดมาจากกลุ่มนักล่าแมมมอธในยุคหินเก่าก็เป็นได้

งานวิจัยชิ้นนี้เผยแพร่อยู่ในวารสาร Royal Society Open Science โดย พาเวล กราสกรูเบอร์ (Pavel Grasgruber) หัวหน้าคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมาซาริก (Masaryk University) ได้กล่าวกับ Seeker ว่า

ชาวกราเวตเทียน (Gravettian-ประชากรที่เคยแพร่กระจายอยู่ทั่วยุโรป ก่อนสาบสูบไปในภาคตะวันตก ขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาหรือสืบเนื่องต่อมาเป็น Epigravettian ในตอนใต้ของอิตาลีภูมิภาคบอลข่าน และรัสเซีย) ถือเป็นกลุ่มวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในยุคปลายหินเก่าของยุโรป (Upper Paleolithic ราว 50,000-10,000 ปีก่อน) และบางครั้งพวกเขาก็ถูกเรียกว่า ‘กลุ่มวัฒนธรรมของนักล่าแมมมอธ’”

“ผมตั้งข้อสงสัยว่า ลักษณะเฉพาะของการล่าสัตว์ขนาดใหญ่นี้มีความเชื่อมโยงกับการมีโปรตีนคุณภาพดีอย่างล้นเกิน และความหนาแน่นของประชากร ที่ต่ำก็สร้างเงื่อนไขทางสภาวะแวดล้อมซึ่งนำไปสู่การขัดเลือกประชากรเพศชายตัวสูงเป็นกรณีพิเศษ”

จากการศึกษาซากศพเพศชายชาวกราเวตเทียนพบว่า ความสูงเฉลี่ยของพวกเขาอยู่ที่ระหว่าง 5 ฟุต 10 นิ้ว ถึง 6 ฟุต 2 นิ้ว ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสูงที่สูง มากเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับประชากรกลุ่มอื่นในยุคโบราณ อย่างเช่นชายชาวมายาซึ่งปรากฏในอีกหลายพันปีต่อมาก็มีความสูงเฉลี่ยเพียง 5 ฟุต 2 นิ้ว ขณะที่เพศหญิงมีความสูงเฉลี่ยเพียง 4 ฟุต เท่านั้น

อย่างที่กราสกรูเบอรืได้กล่าวไ้ว้เบื้องต้นว่า การได้รับสารอาหารที่ดีน่าจะส่งอิทธิพลต่อความสูงของประชากรได้เช่นเดียวกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้วยเหตุนี้ การที่ประชากรในภูมิภาคที่มีรายได้น้อยที่สุดในยุโรปกลับมีส่วนสูงเฉลี่ยมากกว่าพื้นที่อื่น จึงเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจ นักวิจัยจึงให้ความสนใจไปที่ปัจจัยด้านพันธุกรรม และการวิจัยก่อนหน้านี้ที่กราสกรูเบอร์มีส่วนร่วมด้วยนั้นก็พบความเชื่อมโยงระหว่าง I-M170 สารพันธุกรรมตัวหนึ่งในโครโมโซม Y กับการมีร่างกายที่สูงใหญ่

“เรารู้ว่า ตัวอย่างของ I-M170 ที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยพบมาเป็นของชายจากกลุ่มวัฒนธรรมกราเวตเทียน ซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อ 33,000 ปีก่อน ในภาคใต้ของอิตาลี” กราสกรูเบอร์กล่าว ก่อนเสริมว่ายีนส์กลุ่มนี้สามารถสืบค้นไปถึงประชากรหลายกลุ่มในเอเชียและยุโรป รวมถึงพื้นที่ที่ประชากรมีส่วนสูงเฉลี่ยมากที่สุดในโลกด้วย