วัดวังไชย

(ซ้าย) เจดีย์ประธานหลังพระอุโบสถวัดวังไชยและ (ขวา) แนวกำแพงแก้วสถานที่แห่งนี้เป็นวังเดิมของพระเฑียรราชา ภายหลังเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2091-2111) แล้ว จึงโปรดให้สถาปนาเป็นวัดวังไชย

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลายฉบับระบุไว้ตรงกันว่า วัดวังไชย เดิมเป็นวังของพระเฑียรราชาหรือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2091-2111) ซึ่งภายหลังเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว ได้โปรดให้ซ่อมแซมกำแพงพระนครที่ชำรุดปรักหักพังให้มั่นคงโดยรอบ และโปรดให้สถาปนาวังนั้นให้เป็นวัดชื่อ วัดวังไชย

การเดินทาง ถ้ามาจากทางหลวงหมายเลข 3263 ผ่านอำเภอเสนา ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณวัดกษัตราธิราช ลงจากสะพานแล้วให้เลี้ยวขวาไปตามถนนอู่ทอง เมื่อผ่านพระตำหนักศิวาลัยทางขวา ให้สังเกตซ้ายมือจะเป็นบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ วัดวังไชยจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ของสวนสาธารณะ มองเห็นฐานเจดีย์แปดเหลี่ยมองค์ใหญ่ หลังซากพระอุโบสถ ตั้งอยู่ริมถนนอู่ทองชัดเจน

ฐานเจดีย์ด้านข้างเจดีย์ประธาน

ภายในบริเวณวัดได้รับการบูรณะขุดแต่งและปรับสภาพภูมิทัศน์อย่างสวยงาม มีเจดีย์ประธานทรงแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่ ตั้งอยู่หลังพระอุโบสถซึ่งหันด้านหน้าไปทางทิศตะวันออก ตามคตินิยมของการสร้างวัดในสมัยอยุธยา จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่าพร อุโบสถได้รับการก่อสร้างทับซ้อนกันมาแล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง ส่วนใบเสมาทำจากหินชนวนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีลักษณะคล้ายกับที่พบที่วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ แต่ขนาดจะเล็กกว่า

นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังพบฐานวิหารอยู่ทางทิศเหนือของพระอุโบสถ 1 หลัง และทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเจดีย์อีก 1 หลัง

จากจุดนี้ถ้าข้ามถนนอู่ทองไปอีกฝั่ง จะมีทางลงไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศใต้ของเกาะเมือง มองเห็นวัดนักบุญเซนต์ยอเซฟ และวัดพุทไธสวรรย์อยู่ฝั่งตรงข้าม

(ซ้าย) ผังแสดงบริเวณวัดวังไชย, (ขวา) ใบเสมาหินชนวน สภาพยังสมบูรณ์

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 7 กรกฎาคม 2565