ห้วงสำคัญแห่งพระราชไมตรี ไทย-มาเลเซีย สมัยรัชกาลที่ 6 ตราตรึงในความทรงจำรุ่นสู่รุ่น

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 กับ สุลต่านอิบราฮิม แห่งรัฐยะโฮร์

เมื่อพุทธศักราช 2467 อันเป็นปลายรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จฯ พร้อมด้วย เจ้าจอมสุวัทนา ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานสถาปนาพระอิสริยยศเป็น พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี โดยขบวนรถไฟพระที่นั่งสายใต้ ที่โปรดฯ ให้สร้างต่อเลียบหัวเมืองปักษ์ใต้เรื่อยไป จนถึงประเทศมลายูซึ่งได้แก่ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบัน

ทรงพบปะกับเจ้าผู้ครองเมืองปะลิส และไทรบุรี ที่เคยเป็นประเทศราชของไทย ตลอดจนสุลต่านรัฐเคดะห์ ยะโฮร์ เประ และผู้สำเร็จราชการและข้าราชการอังกฤษที่มาประจำในมลายูและสิงคโปร์ พร้อมทั้งได้ทอดพระเนตรกิจการบ้านเมืองอย่างทั่วถึง นับเป็นพระบรมราโชบายที่แยบคายอย่างยิ่งในการเจริญพระราชไมตรีไว้ให้แน่นแฟ้นกับประเทศที่เชื่อมพรมแดนกับภาคใต้ของประเทศไทย

การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น ก่อให้เกิดความสวามิภักดิ์ชื่นชมในพระราชอัธยาศัยของพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ในหมู่เจ้าเมืองมลายูตลอดจนชนชาติมหาอำนาจเช่นอังกฤษ ทำให้ดินแดนปักษ์ใต้ ตลอดจนพระราชอาณาเขตโดยรวมดำรงอยู่ได้อย่างผาสุก ปราศจากยุทธภัยและการเบียดเบียนแทรกแซง ทั้งจากประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศมหาอำนาจในแดนยุโรป

พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำของสุลต่านอิบราฮิม แห่งรัฐยะโฮร์ ที่เคยได้เฝ้าฯ รับเสด็จเมื่อกว่า 90 ปีก่อน ถึงกับเป็นที่เล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อมาจนทุกวันนี้ ดังเช่นเมื่อปี 2545 สุลต่านอิสกานดาร์ แห่งรัฐยะโฮร์ อดีตสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย พระนัดดาของสุลต่านอิบราฮิม ได้เสด็จมาเข้ารับการรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ครั้นทรงทราบว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ สร้างบนพื้นที่พระราชวังพญาไท ซึ่งเคยเป็นพระราชฐานในรัชกาลที่ 6 ที่ทรงเคยสนิทสนมกับพระอัยกา และพระราชวังดังกล่าวกำลังทรุดโทรมและอยู่ระหว่างการซ่อมแซมเพื่อปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ ก็ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรด้วยความประทับพระทัยยิ่ง และได้ประทานเงินสมทบการปฏิสังขรณ์พระราชวังในทันที เป็นจำนวน 6 ล้าน 4 แสนบาท ด้วยทรงรำลึกถึงทางพระราชไมตรีระหว่างไทยกับมาเลเซีย ที่สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงกระชับสัมพันธ์ไว้อย่างแน่นแฟ้น


หมายเหตุ : เนื้อหานี้คัดบางส่วนจากบทความเรื่อง “พระมงกุฎเกล้าและสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ กับหัวเมืองปักษ์ใต้” เขียนโดย ดร.ชัชพล ไชยพร เผยแพร่ในนิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเมษายน 2555

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เมื่อ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561