ลือสนั่น สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงเหาะได้ !?!

“พระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเจริญพระกรรมฐาน” ประดิษฐานภายในพระวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสิน วัดอินทารามวรวิหาร (วัดบางยี่เรือใต้) กรุงเทพฯ

ตรัสต่อหน้าบาทหลวง ว่าเหาะเหินเดินอากาศได้ ฝ่ายบาทหลวงแย้ง “เป็นไปไม่ได้” ทรงกริ้ว รับสั่งห้ามเฝ้า

ธนบุรี – ๑๕ มิถุนายน ๒๓๒๒ มองซิเออร์คูเด บาทหลวงฝรั่งเศสประจำกรุงธนบุรี อ้างทรงเตรียมการมาแล้ว ๒ ปี ทั้งการวิปัสสนากรรมฐาน จำศีลภาวนา อดพระกระยาหาร เพื่อเตรียมพระองค์สำหรับเหาะเหินเดินอากาศ แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่ปรากฏว่าทรงทำได้ตามที่มีรับสั่งไว้

สืบเนื่องจาก ปีพุทธศักราช ๒๓๑๙ หลังงานพระบรมโกศพระพันปี พระราชมารดาของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระองค์ก็สนใจใฝ่ศึกษาการวิปัสสนากรรมฐานอยู่อย่างต่อเนื่อง ณ วัดบางยี่เรือใต้ และในพระราชวัง จนเป็นที่รู้กันดีว่าพระองค์ตั้งพระทัยมั่นที่จะบรรลุธรรมชั้นสูงดังที่ทรงได้ตั้งพระสัตยาธิษฐานไว้ว่า เดชะผลทานบูชานี้ ขอจงยังพระลักขณะพระปีติทั้งห้าจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าแล้วอย่าได้อันตรธาน และพระธรรมซึ่งยังมิได้บังเกิดนั้น ขอจงบังเกิดภิญโญภาพยิ่งๆ ขึ้นไป อนึ่ง ขอจงเป็นปัจจัยแก่พระปรมาภิเษกสมโพธิญาณในอนาคตกาลภายภาคหน้า

แหล่งข่าวจากโต๊แขกะผู้นำศาสนาอิสลาม ซึ่งเคยเข้าเฝ้าเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๒๐ ก็ให้การว่าครั้งนั้น ทรงให้วิจารณ์การนั่งสมาธิของพระองค์ ซึ่งโต๊ะแขกยืนยันว่า อาจารย์ที่เคยเล่าเรียนมาแต่ก่อนนั้น ก็ไม่เคยพบเห็นใครที่จะเสมอเหมือนพระองค์ได้เลย

ด้านพระราชาคณะซึ่งเคยแปลพระบาลีถวาย ยืนยันว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเคยรับสั่งว่า พระนาภีของพระองค์นั้นกระแหม็บมิเข้าผิดกับสามัญโลกทั้งปวง ถูกต้องตามพระบาลีในพระกรรมฐาน จึงทรงให้แปลพระบาลีว่าด้วยพุทธลักษณะของสมเด็จพระพุทธเจ้า ก็พบว่าพระองค์มีลักษณะต้องกันกับพุทธลักษณะหลายสิ่งคือ สูงเท่าวาของพระองค์ มีเส้นพระอุณาโลมหว่างพระขนงขาวเส้นหนึ่ง พระนาภีเวียนขวาเป็นทักษิณาวัตร พระปฤษฎางค์ใหญ่ ฝ่าพระหัตถ์หนา ฝ่าพระบาทหนา พระพาหาหนา พระอุระหนา พระปรางค์หนา รวม ๑๒ สิ่งเป็นอัศจรรย์

อนึ่ง แหล่งข่าวระดับสูงฝ่ายในราชสำนักรายงานว่าหลังงานสมโภชพระแก้ว พระบาง ทรงมีพระราชบัญชาให้ปลูกไม้ไผ่ ๑,๐๐๐ ต้น ไม้แก่น ๑,๐๐๐ ท่อน ไว้คอยผู้มีบุญที่จะเสด็จมาในเวลาไม่ช้า จะได้ใช้ไม้ไผ่ทำนั่งร้าน ใช้ไม้แก่นปลูกเป็นเสาปราสาท รอรับผู้มีบุญ แหล่งข่าวท่านเดิมกล่าวเพิ่มเติมว่า พระองค์ท่านจะเหาะเหินเดินอากาศลงมาโปรดแล้ว

เรื่องการที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจะทรงแสดงปาฏิหารย์ด้วยการเหาะนี้ เป็นเรื่องที่ล่ำลือกันในหมู่ชาวกรุงธนบุรีทั้งในพระราชวัง และนอกพระราชวังอย่างกว้างขวาง

บาทหลวงชาวฝรั่งเศส ซึ่งถูกห้ามเข้าเฝ้าเป็นเวลาปีเศษ ยังกล่าวอีกว่าบัดนี้บาทหลวงทั้งหลาย รวมทั้งพวกเข้ารีตกำลังเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะมีพระราชดำรัสว่า จะเนรเทศบาทหลวงและพวกเข้ารีตทั้งหลายออกนอกพระราชอาณาจักรเสียให้หมด ทั้งนี้นอกจากความขัดแย้งเรื่องพวกเข้ารีตไม่ยอมถือน้ำพิพัฒน์สัตยาแล้ว ยังเชื่ออีกว่าอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องที่บาทหลวงกราบบังคมทูลขัดเรื่องการเหาะเหินเดินอากาศของพระองค์

ทั้งนี้อาจะไม่ใช่เหตุแต่เพียงเรื่องขัดพระราชหฤทัยเท่านั้น เนื่องจากมีข่าวเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ว่า ร่างทรงรายหนึ่ง ไม่สามารถจะอัญเชิญเจ้ามาเข้าทรงได้ เพราะในที่นั้นมีคนเข้ารีตไปมุงดูอยู่ในพิธีด้วย

ดังนั้น เมื่อมีพระสงฆ์เข้าไปถวายพระพรต่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีว่า ถ้ามีพวกบาทหลวงยังอยู่ในพระราชอาณาจักรแล้ว ก็จะทรงเหาะเหินเดินอากาศไม่ได้ตามพระราชประสงค์ บาทหลวงกล่าวก่อนจะลงเรือออกจากพระราชอาณาจักรสยามไป

อย่างไรก็ดี จนบัดนี้ยังไม่มีข่าวว่ามีผู้ใดพบเห็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเหาะได้ดังที่ทรงประกาศไว้แต่อย่างใด.

 


[จากเอกสารประกอบ สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา “อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ และพระบารมีของพระเจ้าตาก” วันที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗]


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561