เหรียญ ๙,๐๐๐ บาท ในรัชกาลที่ ๙ ที่อังกฤษ

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เนื้อทองคำขัดเงา ราคาหน้าเหรียญ 9,000 บาท (ภาพจาก https://www.royalcollection.org.uk)

Royal Collection Trust ประเทศอังกฤษ ได้มีการจัดแสดงเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ จำนวน ๓ เหรียญ (เนื้อทองคำขัดเงา, เนื้อเงินขัดเงา และเนื้อนิกเกิล-ทองแดง) ของสะสมของราชวงศ์อังกฤษบนเว็บไซต์ https://www.royalcollection.org.uk

ตามประวัติระบุว่า พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีประเทศไทยในขณะนั้นได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ด้านหน้า : เป็นพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบด้านซ้ายมีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๑” ด้านขวามีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๙”

200-1

ด้านหลัง : เป็นรูปตราราชวงศ์จักรี เบื้องล่างของรูปมีข้อความบอกราคา ริมขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า “สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี” ด้านขวามีข้อความว่า “พ.ศ. ๒๕๒๕” และ “ประเทศไทย”

200-2

เหรียญทั้ง ๓ เหรียญ ที่จัดแสดงมีดังนี้

เนื้อทองคำขัดเงา ราคาหน้าเหรียญ ๙,๐๐๐ บาท มีข้อมูลว่าเนื้อทองคำธรรมดาผลิต ๓,๒๙๐ เหรียญ ส่วนเนื้อทองคำขัดเงากล่าวกันว่าผลิตเพียงหนึ่งหรือสองเหรียญ เท็จจริงอย่างไรไม่ทราบได้ แต่ได้เห็นเป็นบุญตาแล้วหนึ่งเหรียญว่าอยู่ที่อังกฤษ

เนื้อทองคำขัดเงา ราคาหน้าเหรียญ 9,000 บาท (ภาพจาก https://www.royalcollection.org.uk)
เนื้อทองคำขัดเงา ราคาหน้าเหรียญ ๙,๐๐๐ บาท (ภาพจาก https://www.royalcollection.org.uk)

เนื้อเงินขัดเงา ราคาหน้าเหรียญ ๖๐๐ บาท

เนื้อเงินขัดเงา ราคาหน้าเหรียญ 600 บาท (ภาพจาก https://www.royalcollection.org.uk)
เนื้อเงินขัดเงา ราคาหน้าเหรียญ ๖๐๐ บาท (ภาพจาก https://www.royalcollection.org.uk)

เนื้อนิกเกิล-ทองแดง ราคาหน้าเหรียญ ๕ บาท

เนื้อนิกเกิล-ทองแดง ราคาหน้าเหรียญ 5 บาท (ภาพจาก https://www.royalcollection.org.uk)
เนื้อนิกเกิล-ทองแดง ราคาหน้าเหรียญ ๕ บาท (ภาพจาก https://www.royalcollection.org.uk)

(ขอขอบคุณภาพเหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ทั้งสามเหรียญจาก Royal Collection Trust : https://www.royalcollection.org.uk)


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 19 ธันวาคม พ.ศ.2560