เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์ และเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์

เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์ (ซ้ายบน) พระสังวาลพระนพ (ซ้ายล่าง) พระสังวาลนพรัตน (ขวา) พระธำมรงค์วิเชียรจินดา และพระธำมรงค์รัตนวราวุธราชวราภรณ์ (ภาพจาก ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก)

เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์ถือเป็นเครื่องประดับแสดงพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะหมายถึง เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศแห่งพระมหากษัตริย์ซึ่งพระครูพราหมณ์เป็นผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ประกอบด้วย

พระสังวาลพราหมณ์ธุรำ ทรงรับแล้ว ทรงสวมพระองค์เฉวียงพระอังสาซ้าย

พระสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ เป็นสังวาลแฝดทำด้วยทองคำล้วน มีดอกประจำยาม 36 ดอก ทำด้วยทองคำฝังนพรัตน์ดอกละชนิดสลับกันไปตลอดทั้งสาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างเมื่อพุทธศักราช 2400-2402 เมื่อทรงรับแล้ว ทรงสวมพระองค์เฉวียงพระอังสาขวา

พระสังวาลพระนพ ทำด้วยทองคำล้วน มี 3 เส้น มีดอกประจำยาม ประดับอัญมณีนพรัตน์ 1 ดอก สร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ทรงรับแล้ว ทรงสวมพระองค์เฉวียงพระอังสาขวา

พระธำมรงค์วิเชียรจินดา และพระธำมรงค์รัตนวราวุธ ทรงรับมาแล้วทรงสวม

ขณะที่เครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ตามคำอธิบายจากหนังสือประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระบุว่า เป็นฉลองพระองค์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัชกาลที่ 9 ทำจากไหมทองสลับไหม สีฟ้ากลัดกระดุมนพรัตน์ 7 กระดุมและจีบหลัง 2 กระดุม ทรงฉลองพระองค์ครุยริ้วทองพื้นสีเหลืองอ่อน

รัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ภาพจาก ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก)

คัดจากหนังสือ “ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”