หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แบบจำลองสถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา (ภาพจาก ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา, 2533)

หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562
อ้างอิง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ฤกษ์ เวลา 17.19 – 21.30 น.

เสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

ประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนต์ เจริญพุทธมนต์ ทำน้ำพระพุทธมนต์ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ วัดสุทัศนเทพวรารามวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
เวลา 07.30 น.

แห่เชิญน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
เวลา 16.00 น.

พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562
ฤกษ์ เวลา 08.19 – 11.35 น.

จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร จารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์

เลี้ยงพระ เวียนเทียน ณ อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ฤกษ์ เวลา 16.09 – 20.30 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

(พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน)วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 10.00 น.

เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 16.00 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ทรงนมัสการพระรัตนตรัย

(พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย หอพระธาตุมณเฑียร พระที่นั่งไพศาลทักษิณ)วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ฤกษ์ เวลา 16.19 – 12.00 น.

จุดเทียนชัย (พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย)
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (พระที่นั่งไพศาลทักษิณ)
พระสงฆ์ 45 รูป เจริญพระพุทธมนต์ (พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย)
พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ (พระที่นั่งไพศาลทักษิณ)
พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ (พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน)วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ฤกษ์ เวลา 10.09 – 12.00 น.

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สรงพระมุรธาภิเษก (ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน)
ทรงรับน้ำอภิเษก (พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์)
ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง (พระที่นั่งภัทรบิฐ)
เลี้ยงพระ พระสงฆ์ดับเทียนชัย (พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย)วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 14.00 น.

เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล (พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย)วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 16.00 น.

เสด็จฯ โดยขบวนราบใหญ่ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก พระสงฆ์ 80 รูป ถวายพระพร (พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)

ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช (ปราสาทพระเทพบิดร)

ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ (พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท)วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 18.00 น.

เจ้าพนักงานเวียนเทียนสมโภช (หมู่พระมหามณเฑียร)วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ฤกษ์ เวลา 13.19 – 20.30 น.

เฉลิมพระราชมณเฑียร เถลิงพระแท่นราชบรรจถรณ์ (พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน)วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 9.00 น.

พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
เลี้ยงพระ เทศน์ (พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย)วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 16.30 น.

เสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

(จากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม)วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 16.30 น.

เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 17.30 น.

เสด็จออกให้ทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล (พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท)ปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
เวลา 16.00 น.

เสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน พ.ศ. 2562 (วัดอรุณราชวราราม)

หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจาก Facebook/พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒