“โตเกียวทาวเวอร์” มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น!! ได้อย่างไร ?

โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (ภาพโดย picdrops จาก https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tokyo_Tower_view.jpg ภายใต้สิทธิ Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower) หอคอยสื่อสารขนาดมหึมา สัญลักษณ์แห่งกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสร้างเลียนแบบหอไอเฟล (Eiffel Tower) ของประเทศฝรั่งเศส สร้างแล้วเสร็จในวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1958 โดยมีความสูงที่ 333 เมตร แซงหน้าหอไอเฟลไป 13 เมตร (เป็นแชมป์หอคอยโครงสร้างที่สูงที่สุดในโลกเมื่อแรกเสร็จ) ในขณะที่มีน้ำหนักเพียงแค่ 4,000 ตัน หรือเบากว่าครึ่งหนึ่งของน้ำหนักหอไอเฟล

แต่เรื่องของน้ำหนักนี้ดูจะไม่คงที่เพราะ เหมือนว่าน้ำหนักของเจ้าโตเกียวทาวเวอร์นี้จะเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อย ๆ เป็นเพราะอะไร?…ไว้เฉลยตอนท้าย

จุดเริ่มต้นของโตเกียวทาวเวอร์นี้มีสาเหตุมาจากการถือกำเนิดขึ้นของสถานีโทรทัศน์จำนวนมากในประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มจากใน ค.ศ. 1953 เมื่อ Nippon Hoso Kyokai (NHK) สถานีกระจายเสียงวิทยุแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มทำการออกอากาศทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรก โดยมีการสร้างหอส่งสัญญาณเป็นของตนเอง

จากนั้นในเวลาต่อมาพบว่ามีสถานีโทรทัศน์ของบริษัทเอกชนเกิดขึ้นตามมาอีกหลายบริษัท สร้างความกังวลใจให้กับรัฐบาลเป็นอย่างมากว่าในอนาคตประเทศญี่ปุ่นอาจจะเบียดเสียดไปด้วยหอส่งสัญญาณ จึงได้เกิดแนวคิดที่จะป้องกันปัญหาโดยการสร้างหอส่งสัญญาณขนาดใหญ่เพียงพอที่จะกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมทั้งภูมิภาคคันโต

แม้ว่าในช่วงแรกจะพบว่ามีความพยายามที่จะสร้างให้หอคอยโตเกียวนี้มีความสูงเสียดฟ้า กระทั่งสูงกว่าตึกเอ็มไพร์สเตตของสหรัฐอเมริกา แต่สุดท้ายความฝันนี้ก็ต้องถูกพับเก็บไปเพราะปัจจัยทางด้านการขาดแคลนเงินทุน และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งปัญหาเรื่องวัสดุก่อสร้างไม่เพียงพอนี้ มีเรื่องเล่าที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าญี่ปุ่นได้แก้ปัญหาด้วยการเอารถถังของสหรัฐฯ ที่เสียหายจากสงครามที่เกาหลีใน ค.ศ. 1950 – 1953 มาหลอมใช้เป็นเหล็กสำหรับก่อสร้างด้วย

อย่างไรก็ดี การก่อสร้างโตเกียวทาวเวอร์นี้นับว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเมื่อลองพิจารณาถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างเมื่อ 58 ปีที่แล้ว เมื่อคนงานชาวญี่ปุ่นต้องก่อสร้างหอคอยยักษ์สูงเสียดฟ้าโดยนั่งอยู่บนนั่งร้านประกอบจากไม้ไผ่ หาใช่เครนยกเหมือนปัจจุบันไม่ แถมเรื่องที่น่าตกใจมากไปกว่านั้นคือหอคอยนี้ใช้เวลาสร้างเพียงแค่ 15 เดือนเท่านั้น!!

ปัจจุบันโตเกียวทาวเวอร์เป็นหอคอยโครงสร้างที่สูงเป็นอันดับที่ 23 ของโลก (อันดับ 1 คือ โตเกียวสกายทรี) ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนกว่า 2 ล้านคนต่อปีให้เข้ามาเยี่ยมชม อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการเกิดใหม่อีกครั้งของกรุงโตเกียวหลังจากความเสียหายภายในเมืองที่เกิดขึ้นจากสงครามโลกครั้งที่ 2

โตเกียวทาวเวอร์อ้วนขึ้น!?

เกร็ดที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับน้ำหนักของโตเกียวทาวเวอร์ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นดังที่เกริ่นไว้ในเบื้องต้นนั้นมีสาเหตุมาจากการทาสีโตเกียวทาวเวอร์ให้ดูเหมือนใหม่ในทุก ๆ 5 ปี

แน่นอนว่าหอคอยที่สูงมหาศาลถึง 333 เมตรนี้ใคร ๆ ก็รู้ว่าคงต้องใช้สีจำนวนมหาศาล แต่ใครจะคิดว่าต้องใช้มากถึง 28,000 ลิตร หรือราว 28,000 กิโลกรัม เทียบน้ำหนักของสีปริมาณดังกล่าวได้เท่ากับน้ำหนักของรถจำนวนถึง 28 คัน!!

จากปริมาณของสีที่ใช้ทาทับตัวหอคอยดังกล่าวนี้ จึงสามารถคาดเดาได้ว่าหากเอาโตเกียวทาวเวอร์ในไปขึ้นตาชั่งตอนนี้แล้วล่ะก็ คงจะพบว่าน้ำหนักของหอคอยน่าจะต้องเพิ่มมากขึ้นจากตอนแรกสร้างเสร็จอย่างแน่นอน


ที่มา

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tallest_towers

https://www.gotokyo.org/en/destinations/southern-tokyo/tokyo-tower-and-around/

https://www.japantimes.co.jp/news/2016/03/01/national/tokyo-tower-enduring-tourist-landmark/#.W-lE1dVuZUM

https://www.japantimes.co.jp/community/2002/03/17/general/the-tower-and-the-story/


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561