พัฒนาชนบท “เรื่องใหญ่ในพระราชหฤทัย” ในหลวงรัชกาลที่ ๙

“การพัฒนาชนบทเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญ เพราะประชนส่วนใหญ่ของประเทศคือ ชาวชนบท ต้องพิจารณาปัญหาในส่วนรวมก่อน ทำเมื่อไหร่ ตอบว่า ทำเดี๋ยวนี้ ทำที่ไหน ตอบว่า อยู่ในชื่อของพัฒนาชนบทแล้ว ทำทำไม ตอบว่าทำเพื่อมนุษยธรรม เมตตาต่อเพื่อนร่วมชาติเพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติ เพื่อความปลอดภัยและความก้าวหน้าของบ้านเมือง ทำอย่างไร ตอบว่าเรื่องนี้มีปัญหามาก การให้ความต้องการพื้นฐานอย่างถนนหรือชลประทานเป็นเบื้องต้น แต่ความเจริญอื่นๆ ไม่ได้ตามเข้าไปทันทีย่อมเกิดผลร้ายได้ ต้องจัดการให้ความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปพร้อมกัน…”

แนวพระราชดำริที่พระราชทานแก่คณะผู้บริหารเร่งรัดพัฒนาชนบท ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๒


คัดข้อความจาก : หนังสือ “พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์”. จัดพิมพ์โดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. ๒๕๕๘