“จีน” มี “ว่าว” มากว่า 500 ปี ก่อนคริสตกาล

ภาพวาดการละเล่นว่าว รูปสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในจีน (ภาพจากhttp://luckybamboocrafts.com/blog/chinese-kites-spring/)

ชาวยุโรปไม่รู้จักว่าวจนกระทั่งศตวรรษที่ 16 มีการกล่าวถึงว่าวครั้งแรก (เรียกว่า ‘ใบเรือบินได้’) ในปี 1589 โดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อจัมบัตติสต้า เดลลา ปอร์ตต้า ใน Natural Magic ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์และการเล่นกลยอดนิยม อย่างไรก็ตามในประเทศจีนมีว่าวมาตั้งแต่ 500 หรือ 400 ปีก่อนคริสตกาลแล้ว บันทึกเก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับการสร้างว่าวมีลักษณะกึ่งตำนานแต่น่าจะมาจากเรื่องจริง

มีชายคนหนึ่งชื่อหลู่ปานเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นที่มาของเทพผู้คุ้มครองเหล่าช่างฝีมือที่มีชื่อในยุคหลังว่ากงซูผาน มีรายงานว่ากงซูผานเป็นผู้สร้างว่าว จึงคิดกันว่าเรื่องนี้มีความสัมพันธ์กับเรื่องที่บุคคลจริงในประวัติศาสตร์ชื่อหลู่ปานทำไว้จริง ๆ

ไม่ว่าจะอย่างไร เมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาลก็มีการสร้างว่าวขึ้นแน่นอนโดยปราชญ์ม่อจื่อ ความจริงแล้วกงซูผานและม่อจื่อ (เสียชีวิตในปี 380) เป็นคนยุคเดียวกัน เรื่องราวการทำว่าวของพวกเขามีชื่อเสียงในวัฒนธรรมจีนมาก กงซูผานทำว่าวรูปร่างเหมือนนกลอยได้นานถึง 3 วันและยังบังคับให้ว่าวตีลังกาได้ด้วย ว่ากันว่าม่อจื่อใช้เวลา 3 ปีในการทำว่าวพิเศษนี้ และเราอาจสันนิษฐานอย่างปลอดภัยได้ว่า ชาวลัทธิม่อสาวกของเขา จะต้องมีส่วนในการออกแบบว่าวนี้พอสมควร


คัดข้อมูลจาก : หนังสือ THE GENIUS OF CHAINA ต้นกำเนิด 100 สิ่งแรกของโลก. เขียนโดย โรเบิร์ต เทมเพิล , แปลโดย ดร.พงศาล มีคุณสมบัติ. สำนักพิมพ์มติชน 2554