งานแถลงข่าวและประกาศรางวัล “รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง” หรือ แม่น้ำโขงอวอร์ด (Mekong River Literature Award : MERLA)

งานแถลงข่าวและประกาศรางวัล “รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง” หรือ แม่น้ำโขงอวอร์ด (Mekong River Literature Award : MERLA) ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติ และปีนี้เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป

รางวัลวรรณกรรมนานาชาติลุ่มน้ำโขง หรือ แม่น้ำโขงอวอร์ด (Mekong River Literature Award : MERLA) เป็นรางวัลระดับนานาชาติสำหรับคนวรรณกรรมในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง

จัดขึ้นโดยกองทุนวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยมีประเทศต่างๆเข้าร่วมคือ เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ จีน (ยูนนาน) และไทย

ปัจจุบันรางวัลนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและมิตรภาพทางวรรณกรรมในภูมิภาค ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ และการหารือระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ ของสมาคมนักเขียนทุกประเทศในลุ่มน้ำโขง

โดยในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก “นักเขียนชื่อดังชาวไทย 2 ท่าน” ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณกรรมการให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ได้รับรางวัลระดับนานาชาติในครั้งนี้ มาร่วมงาน