“รวมสุดยอดฝีมือครู 6 ท่าน ถ่ายทอดท่ารำตามแนวพระราชนิยมรัชกาลที่ 6”

เบิกโรงมหาพลี บทพระราชนิพนธ์อายุ 100 ปี
“รวมสุดยอดฝีมือครู 6 ท่าน ถ่ายทอดท่ารำตามแนวพระราชนิยมรัชกาลที่ 6”ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ ภายในหอสมุดแห่งชาติ  วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 25060 เวลา 14.00 น.

รายนามของครูทั้งหกท่านได้แก่
ครูวีระชัย มีบ่อทรัพย์
ครูสมบัติ แก้วสุจริต
ครูศุภชัย จันทร์สุวรรณ์
ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง
ครูเผด็จพัฒน์ พลับกระสงค์
ครูฤทธิเทพ เถาว์หิรัญ

ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่
โทร. 02-282 2886 ในวันและเวลาราชการ
Inbox Page : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.6