งานแถลงข่าวมหกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนานาชาติ (International Folk Culture Festival, Nan Thailand 2017)

งานแถลงข่าวมหกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนานาชาติ (International Folk Culture Festival, Nan Thailand 2017)

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม เวลา10.00–11.40 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จัดแถลงข่าว “งานแถลงข่าวมหกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนานาชาติ (International Folk Culture Festival, Nan Thailand 2017)”

ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยเป็นความร่วมมือด้านวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2560 ณ เมืองเก่าน่าน
พร้อมฟังเสวนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติผ่านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น” ที่งานแถลงข่าวดังกล่าว