อนุสรณ์สถานชนชั้นแรงงานโปแลนด์กับการต่อสู้เพื่อปลดแอกจากคอมมิวนิสต์

Lenin shipyard. อู่ต่อเรือขนาดใหญ่ในเมืองกนั้งค์ ประเทศโปแลนด์ คือที่ตั้งของอนุสรณ์สถานเพื่อชนชั้นแรงงานและการต่อสู้เพื่อปลดแอกจากคอมมิวนิสต์ หลังจากถูกรัสเซียเข้าควบคุม บรรดาแรงงานลำบากแร้นแค้น มีกลุ่มคน 41 คน ลุกขึ้นมาประท้วง ทั้งหมดถูกจับและถูกยิงตายต่อหน้ามวลชน จนนำมาสู่การตั้งพรรคแรงงาน Solidarity ของนายเลคธ์วาไลซ่า มีสมาชิกพรรคถึง 11 ล้านคนในปี 1980 ที่ทำการต่อต้านประท้วงรัสเซีย ทางการพยายามปราบปรามอย่างหนักโดยใช้กฎอัยการศึก แต่ในที่สุดนายเลคธ์วาไลซ่า ก็นำมวลชนปลดแอกและได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในปี 1990

ในประวัติศาสตร์ ความรุนแรงของชนชั้นปกครองไม่เคยดำรงอยู่ได้ Happy May Day 2017

ปูนปั้นบนกำแพง Lenin shipyard
จารึกรายชื่อผู้เสียชีวิต
อนุสาวรีย์สามกางเขน

[ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Facebook : Tuk Peony]