“สักการะสี่เทวสถานมหามงคล ยลพระพิฆเนศวรในสยาม” กรุงเทพฯ

วิทยากร อ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง ราคา 1,999.-

วันที่ 30 เมษายน 2560

  1. วัดวิษณุ ยานนาวา
  2. วัดเทพมณเฑียร
  3. วัดพระศรีมหาอุมาเทวี
  4. เทวสถานโบสถ์พราหมณ์

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-29543977 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124 หรือ 08-2993-9097, 08-2993-9105