แจกฟรี! ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ มีนาคม 2560 ในรูปแบบ pdf

เต็มอิ่มกับเนื้อหาเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งร้อยปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในนิตยสารฉบับมีนาคม 2560

กับเรื่องเด่นอย่างเช่น “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยแรกสถาปนา” โดย ดร.นนทพร อยู่มั่งมี, “‘เทวาลัย’ ฉากหลังแห่งความทรงจำ ๑๐๐ ปีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดย รศ. ยุวดี ศิริ, “เสรีไทยสายนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย กำพล จำปาพันธ์, ฯลฯ

พร้อมเรื่องอื่นๆ และคอลัมน์ประจำเดือนเช่นเดิม เชิญคลิกอ่านได้เลยที่นี่ (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ มีนาคม 2560)

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป