แจกฟรี! ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ มีนาคม 2560 ในรูปแบบ pdf

เต็มอิ่มกับเนื้อหาเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งร้อยปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับมีนาคม 2560 กับเรื่องเด่นอย่างเช่น

  • “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยแรกสถาปนา” โดย ดร.นนทพร อยู่มั่งมี
  • “‘เทวาลัย’ ฉากหลังแห่งความทรงจำ ๑๐๐ ปีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดย รศ. ยุวดี ศิริ
  • “เสรีไทยสายนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย กำพล จำปาพันธ์, ฯลฯ

พร้อมเรื่องอื่นๆ และคอลัมน์ประจำเดือนเช่นเดิม เชิญคลิกโหลดอ่านได้เลยที่นี่ (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ มีนาคม 2560)