“Looking and seeing” โดย พิชัย พงศาเสาวภาคย์

หอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ตเซนเตอร์ ภูมิใจนำเสนอ นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทย ของศิลปินผู้สร้างงานศิลปะ จากวัตถุดิบที่คาดไม่ถึงอย่างมลพิษ”  ผ่านนิทรรศการ Looking and seeing โดยพิชัย พงศาเสาวภาคย์ กล่าวถึงปัญหาที่เกิดจากภาวะโลกร้อนใน 3 บริบทได้แก่ปัญหาอุทกภัยปัญกาภัยแล้งและปัญหามลพิษผลงานศิลปะของเขาเป็นเสมือนบันทึกของสมมติฐานศิลปินท้าทายกติกาการสร้างสรรค์จิตรกรรมที่คุ้นชินโดยใช้มลภาวะที่รอบล้อมตัวมนุษย์เป็นดั่งเช่นสีสันและทีแปรง

ปัญหาอุทกภัย ศิลปินได้ทำการจำลองแทงก์น้ำที่มีมลภาวะปะปน เช่น น้ำมันเครื่องยนต์ ดินโคลน กากตะกอน เศษอาหาร เครื่องดื่ม ผงซักฟอก เคมีภัณฑ์ พลาสติก สี และ สิ่งปฏิกูลชีวภาพ และได้นำผ้าใบเข้าไปสร้างกระบวนการบางอย่างร่วมกับน้ำ โดยทำซ้ำๆ และเฝ้าสังเกตการณ์ผลงานแต่ละชิ้นเป็นเวลาร่วม 4 เดือน ศิลปินตั้งใจจะจำลองสถานการณ์ชีวิตที่ต้องอยู่ในสภาพน้ำท่วมขัง ในเขตเมืองเป็นเวลานานๆ เหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อพ..2554 ผลของกระบวนการสุดท้ายสร้างความตกตะลึงถึงความงามแฝงความน่ากลัวที่ปรากฏบนผืนผ้าใบ

ปัญหาภัยแล้ง ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ถ่ายทอดสภาพความแห้งแล้งกันดารในพื้นที่ภาคอีสาน ผลงานภาพถ่ายชุดนี้สะท้อนถึงใบหน้าของผู้คนที่แววตาฉายชัดถึงการยอมรับโดยดุษฎีต่อการสูญเสียอันเป็นชะตากรรมโหดร้าย
ที่เกิดจากภัยธรรมธรรมชาติน้ำมือมนุษย์

ปัญหามลพิษ ศิลปินสร้างสรรค์ภาพอันงดงามน่าอัศจรรย์ ซึ่งเมื่อมองดูเผินๆ เสมือนภาพทุ่งดอกไม้เบ่งบาน แต่หากมองอย่างลึกซึ้งแล้วทำให้รู้ว่า ภาพเหล่านั้นแท้ที่จริงเกิดจากไอเสียเครื่องยนต์ของยานพาหนะชนิดต่างๆ เช่น จักรยานยนต์ รถยนต์ รถหกล้อ รถสีข้าว รถไถนา และรถตู้ เป็นต้น

คำบอกเล่าจากศิลปินผมเชื่อว่าทุกอย่างบนโลกนี้มีความเชื่อมโยงต่อกันนะ และขณะนี้ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุล ร่วมไม้ร่วมมือที่ปกป้องรักษาธรรมชาติไว้ แน่นอนว่า ศิลปะนั้นในตัวของมันเองไม่อาจเปลี่ยนแปลงโลกได้ แต่ในบางคราวขณะที่คุณมองงานศิลปะคุณจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึง ตอนนั้นนั่นเองที่ศิลปะจะทำให้คุณหยุดและหันกลับไปมองอีกครั้ง เกิดการสื่อสารกระทั่งทำให้เราได้ฉุกคิดและรู้สึกกับมัน เหมือนตัวงานศิลปะกำลังกระโจนออกจากผืนผ้าใบมากระตุ้นเตือนให้เรามองย้อนกลับไปเห็นปัญหาที่เรากำลังเผชิญ” 

วันเปิดงานนิทรรศการ :  21 มกราคม  2560 เวลา 18.00 . ณ หอศิลป์ศุภโชค