พระจันทร์ ในสมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงธนบุรี

ภาพพระจันทร์ ในสมุดภาพไตรภูมิ